Сглобяеми къщи

“Accept payments from customers in over 202 countries without the hassle of having to accept foreign cards.”

Monday - Friday, 9am - 6pm

youremail@domain.com

0123-456-78

Дървените сглобяеми къщи все повече навлизат на българския пазар.

Предимствата на дървените сглобяеми къщи, изградени от скелетно – редова – гредова дървена носеща конструкция, пред останалите видове монолитни и монтажни сгради са следните:

  • Бързо изграждане на конструкцията, без това да се отразява на качеството.
  • Много добра топлоизолация, а оттам и значително спестяване на енергия от отопление през зимата и охлаждане през лятото.
  • По голяма използваемост на застроената площ.
  • Много ниско тегло на сградата, а оттам и голяма устойчивост на земетресения и земни свлачища.
  • Голяма степен на заводска завършеност, което води до съкращаване на сроковете за строителство.
  • Лесно, бързо и качествено полагане на всички вътрешни инсталации.
  • Мокрите строителни процеси са минимални.
  • Използване на екологично чисти материали.
  • За строителството на дървени сглобяеми сгради се употребяват продукти, за чието преработване е изразходвано минимално количество енергия от невъзобновяеми ресурси, което ги прави наистина едни „зелени“ или „еко“ къщи